Värmepumpar Halmstad

Är du nyfiken på värmepumpar och bor i Halmstad? Då är du välkommen till oss så förklarar vi allt du behöver veta.

Luftvärmepumpar

Luftvärmepump Luftvärmepump

Luft-vattenvärmepumpar

Luft- vattenvärmepump Luft- vattenvärmepump

Frånluftsvärmepumpar

Bosch logo

Bergvärmepumpar

Bosch logo

Välkommen till Kyl & Värmepumpsakuten i Halmstad

Vi är ett svenskt företag som verkar i bl.a. Halmstad och erbjuder både värmepumpar och service kring värmepumpar av allra högsta kvalitet. Vi finns med dig från början till slut, från ögonblicket du ställer din första fråga till alla serviceepisoder i framtiden.

Med en värmepump kan man leda in värme från en källa i naturen till ens hem. Värmepumpar är den nya tidens uppvärmningssystem eftersom de har så många fördelar i jämförelse med äldre koncept.

Vad vi menar när vi säger att värmepumpar är modernt är att de uppfyller alla de krav vi ställer på produkter år 2018. De är miljövänliga, billiga i drift och hållbara. Visst kostar de litegrann i det initiala skedet, men de pengarna betalas av fort, vissa väldigt fort och andra bara ganska fort. När värmepumpar väl är avbetalade så ger de miljövänlig uppvärmning till en bråkdel av det pris du betalar idag.

Om du bor i Halmstad och känner dig nyfiken på värmepumpar så är du väldigt välkommen att kontakta oss på Kyl & Värmepumpsakuten. Du får gärna ställa frågor om värmepumpar, utan att vara redo att köpa något, vi svarar gärna!

Köper du från oss kan du alltid känna dig helt trygg.

Olika värmepumpar skiljer sig massor åt i alt från pris till värmekälla och installationsprocess. Vissa kostar mycket mer än andra och spar förstås i längden också mer pengar på uppvärmningen. Bland de olika värmepumparna finns i grova drag följande sorter:

  • Luft/luft
  • Luft/vatten
  • Frånluft
  • Bergvärme (vätska/vatten)

Namne på de olika värmepumparna är hämtade från den källa som används för att fånga upp värme. Luftvärmepumpar drar ner dina uppvärmningskostnader med ungefär 50-70 % medan den mer avancerade bergvärmepumpen kan spara dig pp till 80 % i uppvärmningskostnader. Vissa värmepumpar går dessutom bra att ansluta till vattensystemet för varmvatten.

Värmepump i Halmstad